Lista Zdolności - Wprowadzenie - Hearthstone

Wprowadzenie

Data publikacji : 05.04.2013

Lista Zdolności

Poniżej znajduje się lista głównych zdolności kart w Hearthstone. Zdolności te powtarzają się na wielu kartach, dlatego zakłada się, że gracz zna ich działanie. Z tego powodu próżno szukać ich wyjaśnienia bezpośrednio w opisie karty.

Nazwa Opis Zdolności
Battlecry Zdolność zostaje aktywowana podczas zagrywania karty
Charge Ta karta może zaatakować w tej samej turze, w której została zagrana
Choose One Po zagraniu karty należy wybrać jeden z dostępnych efektów
Combo Zdolność zostaje aktywowana, jeżeli nie jest to pierwsza karta zagrana w tej turze
Deathrattle Zdolność zostaje aktywowana, gdy karta opuszcza grę
Divine Shield Pierwsze zadane tej karcie obrażenia są ignorowane
Enrage Zdolność zostaje aktywowana, gdy karta jest ranna (nie posiada maksymalnej ilości punktów życia)
Freeze Zamrożone cele nie mogą wykonać akcji w kolejnej turze
Overload Zmniejsza dostępną ilość Kryształów Many w kolejnej turze
Secret Karta wchodzi do gry zakryta. Gdy zostaną spełnione specjalne warunki, karta zostaje aktywowana
Silence Usuwa wszelkie bonusy i uniemożliwia korzystania ze zdolności karty
Stealth Karta nie może być celem ataków oraz czarów, do czasu aż pierwsza wykona akcję
Spell Power Zwiększa obrażenia zadawane przez czary
Summon Przywołuje Stronnika na Pole Bitwy
Taunt Karta musi zostać zaatakowana w pierwszej kolejności. Jeżeli jest kilka kart ze zdolnością Taunt, można zaatakować dowolną z nich
Transform Zmienia kartę w inną kartę
Windfury Karta może zaatakować dwa razy w ciągu jednej tury

Pozostałe nowości