Podstawy Gry - Wprowadzenie - Hearthstone

Wprowadzenie

Data publikacji : 10.04.2013

Podstawy Gry

Wybór kart:

 • w grze jest 9 klas postaci, część kart jest dostępna tylko dla danej klasy, pozostałe są dostępne dla każdej z nich.
 • na początku dostępne są tylko startowe talie, które możemy dowolnie modyfikować, gdy tylko zdobędziemy pakiety kart (kupione bądź zdobyta w walce z dobranymi przez system graczami)
 • w talii mogą znajdować się tylko 2 kopie danej karty (1 kopia dla kart legendarnych)
 • system tworzenia kart wymaga Magicznego Pyłu (Arcane Dust) uzyskiwanego przez odczarowywanie (disenchanting) kart. Można stworzyć dowolną kartę
 • każda talia składa się z 30 kart
 • brak kart zadań znanych z WoW TCG
 • podczas premiery będzie dostępne ponad 300 kart

Zasoby w grze - Kryształy Many:

 • zaczynasz z jednym Kryształem Many w pierwszej turze
 • w każdej kolejnej turze zdobywasz kolejny Kryształ Many, a pozostałe zostają odświeżone (maksymalnie można posiadać  10 Kryształów)
 • Kryształy Many wykorzystywane są do zagrywania kart Stronników, Zaklęć oraz wykorzystywania Zdolności Specjalnej Bohatera. Koszt karty przedstawia liczba na tle Kryształu Many
 • Aktualna wartość dostępnych Kryształów Many jest wyświetlana na Polu Bitwy (zarówna dla gracza jak i przeciwnika)
 • Niektóre Zaklęcia pozwalają zwiększyć bądź zmniejszyć ilość dostępnych Kryształów, jak również uniemożliwić ich przyrost w kolejnej turze

Bohaterowie:

 • każdy z bohaterów posiada przypisaną klasę, nie można stworzyć np. Maga Malfuriona
 • raz na turę mogą wykorzystać swoją zdolność specjalną
 • rozpoczynają grę posiadając 30 punktów Życia i 0 punktów Ataku

Karty Stronników:

 • karty Stronników wprowadzane są do gry przy użyciu dostępnych Kryształów Many. Posiadają wartości Ataku (liczba na tle miecza) oraz Życia (liczba na tle kropli krwi)
 • po wprowadzeniu do gry karty Stronników są wyczerpane (obrazują to literki „Zzz…”) i nie mogą atakować, aż do następnej tury
 • karty mogą posiadać specjalne zdolności, które pozwalają na atak w pierwszej turze, zmuszają przeciwnika do zaatakowania tej karty i tym podobne
 • karty Stronników pozostają w grze dopóki nie utracą wszystkich punktów Życia. Maksymalnie po jednej stronie Pola Bitwy może znajdować się 8 kart Stronników

Karty Zaklęć:

 • karty Zaklęć również kosztują Kryształy Many
 • sposób ich działania jest opisany na każdej karcie
 • po rozpatrzeniu efektu karta jest odrzucana, chyba że zaznaczono inaczej (np. karty Pułapek)

Karty Wyposażenia:

 • na chwilę obecną wszystkie znane karty wyposażenia stanowią karty Broni. Możliwe jest wprowadzenie kart Pancerza
 • karty Wyposażenia zwiększają wartość Ataku Bohatera
 • posiadają określoną wartość Wytrzymałości, każdy atak zużywa punkt Wytrzymałości. Po ich całkowitym wykorzystaniu karta jest odrzucana
 • podczas ataku Bronią, Bohater może otrzymać obrażenia z kontrataku, równe wartości Ataku wrogiej karty

Walka:

 • Stronnicy oraz Bohaterowie, jeżeli mają wartość Ataku, mogą być wykorzystywani do walki z przeciwnikiem
 • każda karta może zaatakować raz na turę (z wyjątkiem zdolności specjalnych)
 • walka jest symetryczna. Zarówno atakujący jak i broniący otrzymuje obrażenia równe wartości ataku przeciwnika, atakujący może jednak wybrać cel
 • można zaatakować dowolnego przeciwnika. Jeżeli na Polu Bitwy znajdują się Stronnicy ze zdolnością Taunt, muszą oni zostać zaatakowani w pierwszej kolejności

Przed rozpoczęciem gry:

 • Każdy z Bohaterów może użyć jednej z dostępnych drwin
 • Gracz, który zaczyna grę otrzymuje 3 karty, drugi z graczy otrzymuje 4 karty
 • można wymienić dowolną liczbę początkowych kart (ale tylko raz). Karty odrzucone są przetasowywane do talii

Podczas tury:

 • aktywowane są zdolności „na początku tury”
 • dobierana jest jedna kart
 • można zagrać dowolną ilość kart, jeżeli wystarczy Kryształów Many
 • raz na turę można użyć Zdolności Specjalnej Bohatera
 • można wykonać jeden atak każdym Stronnikiem
 • można zaatakować Bohaterem, jeżeli jego wartość Ataku wynosi co najmniej 1
 • tura kończy się po 90 sekundach, chyba że gracz wcześniej naciśnie przycisk „koniec tury”
 • aktywowane są zdolności „na końcu tury”

Pozostałe:

 • można mieć maksymalnie 10 kart w ręce oraz 8 kart na Polu Bitwy
 • obrażenia Stronników i Bohaterów nie regenerują się. Można je odnowić wyłącznie za pomocą zaklęć bądź innych zdolności

Funkcje Społecznościowe:

 • gra będzie korzystać z Listy Przyjaciół Battle.net
 • nie można rozmawiać z losowymi przeciwnikami
 • główną formą komunikacji są specjalne emotikony, dzięki którym Bohater wypowiada do przeciwnika jedną z góry ustalonych kwestii

Pozostałe nowości